Email: info@calypsotours.info
Telefon: +381 11 361-9299; 361-5352
Mobilni: +381 63 1177-810
pon - pet: 09-19h, subota 10-15h

Pec pod Snezkou

PEC POD SNEZKOU – ČEŠKO GORJE / KRKONOŠE

Termin putovanja: 28.04.-02.05.2018

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan : BEOGRAD
Polazak iz Beograda u večernjim satima (vreme i mesto polaska biće definisano dva dana pre početka putovanja). Vožnja preko Madjarske i Slovačke, sa usputnim pauzama za odmor i prelazak državnih granica...
2.dan: BRATISLAVA - PRAG
U jutarnjim satima dolazak u Bratislavu, glavni grad Republike Slovačke. Po dolasku razgledanje Bratislave : Trg Ljudevita Štura, Palata Reduta – sedište Slovačke filharmonije, Trg poznatog slovačkog pesnika – Pavola Hvjezdoslava, pozoriste, Glavni trg sa fontanom iz 16.veka, Mihaljska brana, Katedrala Sv. Martina, Bratislavski dvorac... Nakon razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme polazak prema Pragu. Po dolasku u Prag smeštaj u hotel ( hotel 3*** u Pragu ili okolini u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta u navedenom terminu). U večernjim satima mogućnost fakultativnog odlaska do centra Praga gradskim / medjugradskim prevozom i mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - večera u češkom nacionalnom restoranu. Povratak u hotel gradsim / medjugradskim prevozom. Noćenje.
3. dan: PRAG – KRKONOŠE
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Razgledanje Praga u pratnji lokalnog turističkog vodiča u trajanju od 4 sata ꓽ Hradčani, boemska četvrt – Mala stran sa baroknom crvkom Sv. Nikole. Šetnja preko čuvenog Karlovog mosta, Karlovom ulicom do Starogradskom trga sa Astronomskim satom i Tinskim hramom. Nakon razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 15.00h okupljanje ispred glavne železničke stanice i polazak prema planinskom vencu Krkonoše, iznad kojeg se uzdiže najviši vrh u Češkoj – Sneška. U večernjim satima dolazak u pansion Dimrovka. Smeštaj . Večera u pansionu. Noćenje
4.dan: DIMROVKA – ČAS JOGE I TREKKING ( FAKULTATIVNO)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta : čas joge u trajanju od 1h i nakon toga polazak na trekking po stazama Čeških Krkonoša. Ukoliko postoji mogućnost ( u zavisnosti od vremenskih uslova), uspon do najvišeg vrha - Sneška 1602m.n.v. Povratak u pansion. Večera. Noćenje.
5.dan: DIMROVKA- BEOGRAD
Doručak. Odjava iz pansiona i polazak prema Beogradu. Vožnja preko Češke, Slovačke, Madjarske sa usputnim pauzama za odmorm i prelazak državnih granica. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj putovanja.

CENA ARANŽMANA: 195 €

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim mini-busom ili autubusom (audio, video A/C) na datoj relaciji po programu
 • smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom (buffet) u Hotelu 3* u Pragu ili okolini ( u zavisnoti od raspoloživih kapaciteta u tom terminu) ,smeštaj u dvo i trokrevetnim standardnim sobama (opremljene telefonom, TV-om, TWC-om),
 • smeštaj na bazi 2 noći sa polupansionom ( doručak i večera) u pansionu Dimrovka na Krkonošama. Smeštaj u višekrevetnim sobama sa kupatilom. - http://new.dimrovka.cz/
 • razgledanje Bratislave u pratnji vodiča - pratioca
 • razgledanje Praga u pratnji stručnog lokalnog vodiča
 • usluga vodiča – pratioca tokom putovanja
 • troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje:
 • Fakultativni izleti:
 • večera u nacionalnom restoranu – 12€
 • individualne troškove putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intese na dan uplate
 • ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati
 • gotovinski: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja
 • čekovima: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak čekovima gradjana na 3 rate (rate dospevaju svakog 10. i 25. u mesecu. Čekovi se deponuju 7 dana pre početka putovanja.)
 • platnim karticama: VISA, Master, Dina, Maestro i American Express
 • na rate platnim karticama Banke Intesa: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 50% od ukupne cene aranžmana, ostatak na 4 rate (Važi samo za uplate u poslovnici Calypso Tours)
 • osiguranje se plaća na dan rezervacije
 • cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

NAPOMENE

 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Calypso Tours International.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Češke.
 • Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 10 putnika da bi se isti realizovali.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Calypso Tours International ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 25. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa
 • ROK ZA PRIJAVU JE 7 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA
 • Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja CalypsoTours International i YUTA standardi

Cenovnik 1 od 25.01.2018.godine

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A.Calypso Tours International po članu 63. Zakona o turizmu
Licenca OTP 226/2010 od 11.02.2010. godine

Logo (2)

logo