Email: info@calypsotours.info
Telefon: +381 11 361-9299; 361-5352
Mobilni: +381 63 1177-810
Radno vreme: od 09h-19h
Subota: od 10h-15h

Albanija

ALBANIJA

OHRID, TIRANA, DRAČ, SKADAR, KRUJA

Lepo je poći na mesto gde nikad niste bili, probati jela koja nikad pre niste jeli i upoznati nove ljude, njihovu kulturu. Albanija je danas poznata kao ,,poslednja evropska zagonetka'', zato vas pozIvamo da je zajedno otkrijemo.
Skadar je osnovan u četvrtom veku pre nove ere i dugo je imao zastitnu ulogu - štitio je put trgovine na rekama Drin i Bruna. Glavna znamenitost grada je tvrđava Rozafa koja je izgrađena u trećem veku p.n.e sa koje se pruža neverovatan pogled na celi region, stari deo grada koji je nakon pada Envera Hodže rekonstruisan a danas čini mjesto atraktivno za posetu turista, zbog brojnih radnji, kafića i restorana. Tvrđava se impresivno uzdiže na stenovitom uzvišenju, na visini od 130 m iznad nivoa mora. Uz nju je vezana legenda koja nam priča da su je gradila tri brata ali sve što bi preko dana sazidali, preko noci bi vile porušile. Ime tvrđave „Rozafa" potiče od imena „verne ljube" najmlađeg od trojice brace koja je kao žrtva uzidana u tvrđavu. Ono sto Skadar čini atraktivnim jeste multikulturalnost, u troglu se nalaze katedrala, džamija i crkva koje to potvrđuju. Skadar je veoma ponosan na spomenik Majke Tereze. Prava je duša Albanije sa svojim uskim ulicama i antičkim kućama koje se sjedinjuju sa kamenim zidovima i modernim zgradama, mesto vredne posete kako bi se osetio duh prave Albanije.
Kruja, grad u središnjoj Albaniji i glavni centar albanske srednjovekovne države, jedna je od najpoznatijih I najposećenijih turističkih destinacija i znamenitosti Albanije. Grad u kome je živeo cuveni albanski junak Skender beg. Njene kaldrmisane ulice vode do čuvenog starog bazara Kruje, u kome se nalazi mnoštvo radnjica sa autentičnim tradicionalnim suvenirima. Ostavština je osmanske kulture u Albaniji, a do danas je uspeo očuvati duh, izgled i namenu koju je imao pre više stotina godina. U neposrednoj blizini nalazi se i bazarska džamija iz XVI veka.
Srce Tirane je Skenderbegov trg koji zajedno sa širokom avenijom okuplja većinu bitnih institucija u gradu, tu su smeštena ministarstva, opera, pozorište, a nedaleko, u obližnjem parku smeštena je zgrada parlamenta. Prestonicom dominira spomenik kneza Skenderbega na konju. Ovaj junak je uspešno branio zemlju od Turaka, simbol je Albanije, slobode i nezavisnosti. U Tirani je smešteno nekoliko zanimljivih muzeja, veliki park u samom središtu grada, a centar obiluje šarenim zgradama na kojima su pravi umetnici naslikavali murale i stvarali sjajne umetničke poduhvate, dela po čemu je Tirana nezvanicno ponela naziv grada sarenih zgrada. Posebno zanimljivo postaje kada skrenete sa glavnih puteva, gde počinje pravi život, nimalo ušminkan

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga Sava Centra (savska strana) u 18.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Vožnja preko Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora.
2. dan OHRID-DRAČ
Dolazak u Ohrid u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada u pratnji vodiča: spomenik ohridskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu, crkva Sv. Sofije, tvrđava cara Samuila iz 10.veka odakle se pruža predivan pogled na samo jezero i grad, Rimski teatar.Slobodno vreme do polaska za Drač.Dolazak u Drač u popodnevenim satima.Razgledanje Drača, jednog od najstarijih gradova Evrope koji je osnovan 627 godine pre nove ere i drugi je grad po veličini u Albaniji. Slobodno vreme. Smestaj u hotel.Noćenje.
3. dan DRAČ-KRUJA-SKADAR
Doručak. Fakultativni odlazak za Kruju-Skadar. Kruja je jedan od najlepših gradova Albanije i rodno mesto jednog od najčuvenijih albanskih junaka Skender bega. Poseta Skenderbegovoj tvrđavi iz 6. veka u okviru koje se nalaze istorijski i etnografski muzeji. Odlazak do karakterističnog starog bazara gde se mogu naći ručno rađeni ćilimi, proizvodi od alabastera i mnoge druge rukotvorine. Slobodno vreme do polaska za Skadar, jednog od najstarijih gradova Evrope koji je često bio razlog velikih bitaka i tema opevana u mnogim pesmama. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Arheološki i Etnogafski muzej, tvrđava Rozafa. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima povratak u Drač. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4. dan DRAČ – TIRANA
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak do Tirane, grada koji se nalazi na 40 km od od Drača. Obilazak grada: Saborna crkva, Katolička katedrala, Etem begova džamija, Nacionalno-istorijski muzej, Skenderbegov trg. .Slobodno vreme. Povratak u Drač. Oko 18 h je predviđen polazak sa dogovorenog mesta za Beograd. Noćna vožnja kroz Albaniju i Makedoniju prema Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima (vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza. (Kraj usluga)

TERMINI PUTOVANJA CENA PO OSOBI
 09.11.2018. – 13.11.2018. 69 €

Aranžman se plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu
 • smeštaj u Draču u hotelu 3*(2 noćenje sa doručkom –švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama;
 • panoramske obilaske prema programu
 • troškove organizacije i vođenja puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • OBAVEZNU gradsku taksu (1 eur po osobi i noćenju – plaćanje u agenciji)
 • OBAVEZNO putno zdravstveno osiguranja
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • druge individualne troškove putnika

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:

 • 60% od cene aranžmana (na upit)

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Draču u dole navedenom hotelu ili sličnom:

 • HOTEL OAZ 3* DRAČ – http://www.hotel-oaz.com/ nalazi se na plaži, u oblasti Golem, 9 km udaljen od centra Drača i 45 km od Tirane. Sadržaj hotela: recepcija, bar, restoran, wifi internet, parking. Svaka soba sadrži TWC, AC, TV, telefon i mini bar.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

 • Obilazak Skadar-Kruja - (30 € po osobi)
 • Obilazak Tirana - (25€ po osobi)
 • Ili Paket izleta: Skadar-Kruja + Tirana– (50€ po osobi)

Prijave za fakultativne izlete prilikom prijave za aranžman ili najkasnije pet dana pre početka putovanja. Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3% na ukupan iznos
 • platnim karticama

NAPOMENE:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
 • obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Cenovnik br.1 od 24.08.2018

Subagent - Calypso Tours International.
Organizator - Aqua BGD Travel, licenca OTP 93/2010. Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja organizatora

Logo (2)

logo